ข้อเสียของการละเลยสุขภาพตนเอง

การละเลยสุขภาพตนเองเป็นปัญหาที่พบบ่อยในสังคมปัจจุบัน ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรงต่อสุขภาพและความเป็นอยู่โดยรวมของเรา การละเลยสุขภาพตนเองหมายถึงการไม่ใส่ใจดูแลร่างกายและจิตใจของเราอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการไม่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การไม่ออกกำลังกาย การนอนหลับไม่เพียงพอ เอาแต่ดูคลิปโป๊มากเกินไป และการไม่จัดการกับความเครียด